Eestimaaehituse MTÜ võimekuse tõstmine

Taust

Ühingu üks eesmärkidest on luua Moostesse Põhja-Euroopa suurim loodusehituse kompetentside keskus, mis on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud. Korraldada kõrgetasemelisi sündmusi, viia ellu kohaliku ja rahvusvahelise tähtsusega projekte, initseerida koostööd.

Püüdleme selle poole, et kogu ühingu tegevus on kõige kõrgemal professionaalsel tasemel, mis aitaks tõsta nii valdkonna, ühingu, liikmete kui piirkonna autoriteeti.

Organisatsioonil puudus logo ja ühtne visuaalne identiteet, samuti kasutasime seni ajutist veebilehte,  mida kujundasime ja täiendasime oma teadmiste ja oskuste baasilt. Soov oli astuda oma organisatsiooniga uuele arengutasemele.

Eesmärk

Käesoleva projekti eesmärk oli tõsta organisatsiooni konkurentsivõimet nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Probleemi lahendus

Soovisime välja töötada kogu brändingu, mis peegeldaks ühingu missiooni, eesmärke, tegevusi ja tegutsemisprintsiipe ning aitaks organisatsiooni turundada nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Digiturundus on kõige laiema mõjuga vahend tuntuse saavutamiseks ja soovitud sihtrühmadeni jõudmiseks. Vajasime oma ühingu, liikmete, teenuste ja korraldatavate sündmuste turundamiseks kasutajasõbralikku veebilehte, mis on lihtne ja arusaadav nii sihtrühmale kui administraatorile. Samas arvestades andmemahtu ja erineva iseloomuga infot, mida veebis kajastada soovime, vajasime professionaalset tuge selle disainimsel ja arendamisel.

Eestimaaehituse brändingu ja uue veebilehe koostamist toetas Euroopa Maaelu arengu Põllumajandusfond

Soovid kohe teada saada, kui meil midagi põnevat toimub?

Meie listides on üle 900 inimese, keda hoiame oma põnevate koolituste ja sündmustega kursis. Samuti saadame aegajalt ka uudiseid välismaalt ning põnevate projektide ülevaateid.

Oled oodatud liituma!

    sample-tall-3

    Kontakt

    Eestimaaehitus MTÜ
    E-mail: tere@eme.ee
    Telefon: +372 56 226 066