Erasmus+ Centre for Alternative Technology (2019)

Centre for alternative technology map

Centre for Alternative Technology

CAT Centre for Alternative Technology (eesti keeles: Alternatiivsete Tehnoloogiate Keskus) on keskkonnast hoolivale inimesele justkui unelmate teemapark.

Asub Suurbritannia läänekaldal Walesis, suurtest linnadest eemal. Kaugus Birminghamist 174 km, Manchesterist 182 km ja Londonist 351 km. See pole siiski takistus, et meelitada kohale huvilisi kogu maailmast.

Keskuse eesmärk on uurida ja jagada teadmisi ökoloogilise ehituse, taastuvenergia, toidu ja loodusressursside jätkusuutliku kasutamise teemadel.

Selleks on palgal ligi nelikümmend töötajat, kes korraldavad koolitusi, algatavad konverentse ja teevad koostööd nii oma riigi institutsioonide ja asutustega kui rahvusvahelisel tasandil ning aitavad keskust töös hoida.

CAT´i asutasid 1973. aastal pühendunud vabatahtlikud, kelle hulgas oli insenere, arhitekte, ehitajaid ja taimekasvatajaid, kes soovisid leida võimalusi elada fossiilsetest kütustest sõltumatutena. Algsest väikesest kommuunist on CAT tänaseks arenenud hariduslikuks heategevusorganisatsiooniks, külastuskeskuseks, mis on spetsialiseerunud jätkusuutlikuse praktiliste lahenduste jagamisele ning on suurim omataoline vähemalt kogu Euroopas. Põnevust jagub igas vanuses ja erineva teadmiste pagasiga sihtrühmale.

Keskus asub vanas kiltkivikaevanduses ning toonasel kaevandamiseks kasutatud veereservuaaril on tänase kompleksi toimimises väga tähtis roll. Reservuaari kogunevat vett kasutatakse aiapidamiseks, hoonetes (ka joogiveena) ning hüdroenergia tootmiseks.

Köisraudtee vesi gravitatsioon-CAT

Tarbimisest tekkiv kanalisatsioonivesi puhastatakse taimedega, juhitakse jõkke, mis voolab merre, aurustub ja sajab vihmana uuesti reservuaari.

Kohe CAT-i saabudes tervitab Sind veejõul töötav köisrautee, mis aitab üles saada 35-kraadisest! nõlvast, et üldse CAT-i territooriumile pääseda.

Kaks vagunit on ühendatud omavahel teraskaabliga. Kui oled valmis minema, täidetakse nõlva otsas oleva vaguni paak reservuaarist tuleva veega, alumise vaguni paak aga tühjendatakse samal ajal ning kui ülemine vagun on saavutanud piisava raskuse, et alumine üles tõmmata, vabastatakse pidurid ja gravitatsioon teeb ülejäänud töö.

Kogu territooriumil on eksponeeritud palju erinevaid ehituslahendusi – seinakonstruktsiooni läbilõikeid, fragmente, illustreerivaid näiteid, kuidas miski on ehitatud. Samuti on näha erinevaid päikeseenergia-lahendusi, lihtsustatud kujul, et iga inimene saaks protsessidest aru.

CAT-il on pikk ajalugu uurimustööde läbiviimisel ja innovatiivsete lahenduste väljatöötamisel – alates varajastes katsetustest tuuleenergiaga, mis aitasid arendada kaasaegseid tuulegeneraatoried kuni päikeseenergial töötavate vaktsiinikülmikute protoüüpide loomiseni, mis aitavad täna elusid päästa kogu maailmas.

Tampsavi konverentsisaal

Keskuses on erineva otstarbega hooned, mis on ehitatud peamiselt looduslikest materjalidest. Uusim neist on mitmete auhindadega pärjatud WISE hoone, Haridus- ja konverentsikeskus, mille ehitamiseks on kastutatud hempcrete (lubja-kanepisegu), pressitud toorsavitelliseid, tampsavi ning viimistluseks lubikrohvi.

Hoone kroonijuveeliks on kindlasti 14,4-meetrise diameetri, 7,2-meetri kõrguste ja poole meetri paksuste tampsaviseintega konverentsisaal. Kokku 300 tonni tambitud savipinnast.

Hoone mahutab veel klassi- ja kontoriruume, koolitustel osalejatele jt mõeldud majutuspinda ning kohvikut. Kohvikus kasutatakse peamiselt omakasvatatud aiasaadusi ja taimset toorainet.

Territooriumi sissepääsu juures asuvas Autonoomse Keskkonna Informatsioonikeskuses (AtEIC – Autonomous Environmental Information Center), auhindadega pärjatud madalenergiatarbe hoones, asub pood, kus on lai valik temaatilist kirjandust ja kõikvõimalikke kaupu, mille müük aitab keskusele tulu teenida.

Kõige olulisem tegevusala on siiski koolitamine erinevatel tasemetel. Korraldatakse lühikoolitusi, mis kestavad üks päev, ja pikemaid, mis võimaldavad rohkem süvitsi minna. CAT teeb koostööd ülikoolidega, pakkudes üliõpilastele tasemeõppe võimalust teemadel: green building, jätkusuutlik toit ja looduslikud ressursid, alternatiivsed energiad, jätkusuutlik ja säästlik tarbimine.

Koolitusi pakutakse erinevatele sihtrühmadele: iseehitajatele-huvilistele, koolidele ja professionaalsetele ehitajatele ja sama valdkonna spetsialistidele. Aastas toimub üle saja kursuse ja veel ükski neist pole osalejate vähesuse tõttu ära jäänud.

Savikrohv koolitus CAT

Koolituste puhul on kaks fookust: kontakt loodusega ja pedagoogika-metoodika, kuidas teadmisi edasi anda.

Selleks on ehitatud spetsiaalne välikoolituste ala tehnikate õpetamiseks. Praktiliste tegevuste ja katsetamise kaudu saavad huvilised õppida loodussõbralikku ehitust ja permakultuuri ehk laiemalt – kuidas teha keskkonnale positiivseid valikuid.

Tänu Erasmus+ programmi toetusele oli võimalik meie esindajal teha teoks üks unistustest ja käia CAT’is külas, et mitme päeva jooksul näha selle suureks eeskujuks oleva keskuse tööd “köögipoolelt”. Kohtuda, kogemusi vahetada ja jälgida lähedalt CAT’i koolitusi korraldava ja turundava personali tööd.

Saadud inspiratsioon ja kogemus on väga väärtuslik motivaator oma valdkonna ja keskuse arendamisel ja veelgi laiemale huviliste ringile suunatud koolituste korraldamisel.

Centre for Alternative Technology külastusreis sai teoks tänu Erasmus+ programmi toetusele.

Soovid kohe teada saada, kui meil midagi põnevat toimub?

Meie listides on üle 600 inimese, keda hoiame oma põnevate koolituste ja sündmustega kursis. Samuti saadame aegajalt ka uudiseid välismaalt ning põnevate projektide ülevaateid.

Oled oodatud liituma!

    sample-tall-3

    Kontakt

    Eestimaaehitus MTÜ
    E-mail: tere@eme.ee
    Telefon: +372 56 226 066