EESTIMAAEHITUS MTÜ LIIKMED

1. EME tutvustab oma liikmete tegevusi, tooteid ja teenuseid üritustel, messidel, välisreisidel, trükistel, veebilehel ja (sots.)meedias, samuti 2020 valmivas traditsioonilise ja ökoloogilise ehituse kompetentsikeskuses.
2. Projektirahastuste korral on EME liikmetel võimalik üritustel, koolitustel, välisreisidel, õpirännetel jne. osaleda   soodsamalt või tasuta.
3. EME toob Eestisse valdkondlikke tippspetsialiste tõstmaks liikmete kompetentsi.

Juhatuse kinnitatud tingimused Eestimaaehitus MTÜ liikmeks astumiseks:
- liikmeks võib astuda eraisik, äriühing või mittetulundusühing;
- liikmeks astuja tegevusvaldkond kattub EME eesmärkide, tegevuste ja vaadetega;
- liikmeks astujal on EME-s 2 soovitajat;
- lõpliku otsuse langetab juhatus;
- liikmemaks mittetulundusühingule ja eraisikule on 100€ aastas;
- liikmemaks äriühingule on 300€ aastas;
- liikmemaks äriühingule, milles töötab enam kui 5 inimest on 500€ aastas;
- liikmemaks tasutakse majandusaasta alguses või soovi korral kvartaalselt ettemaksuna;
- liikmemaksu arvestatakse liikmeks astumise hetkel proportsionaalselt allesjäänud kuudega majandusaastas;
- lisaks liikmemaksule panustab liige vähemalt 3 päeva EME heaks tööga - nt. EME koolituse vm ürituse läbiviimine,      messi ettevalmistus või esindamine messil, projekti kirjutamine jm tegevused, mis lepitakse eelnevalt kokku juhatusega.
ERAISIKUD
Kerti Vissel (asutajaliige)
Mikk Luht  (asutaja- ja juhatuse liige)
Sigrit Sidrim
Triin Pruul
MITTETULUNDUSÜHINGUD
Equilibre MTÜ (asutajaliige)